Till umu.se

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018

Merja Ellefson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018

Med motivering: "För en mycket professionell lärarroll och för modet att ständigt prova nya undervisnings- och examinationsformer, även på kurser med många studenter".

Merja Ellefson började som lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet 2012. Hon disputerade i journalistik vid Stockholms universitet 2008 och har även internationell erfarenhet som lärare.

I Umeå har Ellefson undervisat på alla nivåer från grundkurs- till forskarnivå på såväl campus- som på nätkurser inom ämnena journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap. Hon har dessutom varit programansvarig för både Programmet för journalistik och Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation.

Merja Ellefson har utvecklat undervisningen genom att utforska de pedagogiska möjligheter som olika digitala kommunikationsformer ger, exempelvis podcasts och loggböcker, samt hur man bäst kan integrera dem i universitetets lärplattform Moodle.

Fokus ligger på att skapa studentaktiva uppgifter som ger studenter praktiska erfarenheter för framtida arbetsuppgifter, vilket hennes studenter också uppskattar. Här kan man också lyfta fram att hon introducerat PeerWise där studenter konstruerar frågor för varandra på lärplattformen.

Det senaste exemplet på Ellefsons utvecklingsarbete är den beviljade PUNKTUM-ansökan 2017 för projektet Lärande genom görande: att identifiera propaganda, native advertising, astroturfing, spin och andra former av alternativa fakta.

Omdömen som tydlig, rättvis och konsekvent gör att Merja Ellefson också framstår som professionell i sin lärarroll. Hon har också under många år varit en uppskattad handledare.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris består av diplom och en prissumma på 30 000 kronor. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion 19 maj 2018.

Kontakt: Merja Ellefson, merja.ellefson@umu.se, tel. 090-786 57 26

Nyheter

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018

2018-03-05
Merja Ellefson, lektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, tilldelas Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2018.

SR: Djupare förståelse för Laestadius med ny bok

2018-02-27
Litteraturvetaren Anne Heith, Umeå universitet, intervjuas i Sameradion angående hennes nyutgivna bok Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage: A Study of Contemporary Sámi and Tornedalian Texts.

Ny bok: Laestadius and Laestadianism in the Contested Field of Cultural Heritage

2018-02-20
I en ny bok av litteraturvetaren Anne Heith, Umeå universitet, undersöks hur väckelsepredikanten Lars Levi Laestadius, och den religiösa rörelse han var upphov till, på djupet har påverkat det andliga och kulturella livet i de nordliga delarna av Skandinavien.

Mer nyheter om Umeå universitet


Seminarier och föreläsningar!

Mars 2018

21 mars kl 08.45–14.30

AIMday Framtidens vård och omsorg

Workshop En fråga, en timme, en expertgrupp - det är formatet för AIMday som den här gången handlar om Framtidens vård och omsorg. Anmälan för forskare från alla Umeå universitets forskningsområden öppnar den 30 januari. Varmt välkommen!

22 mars kl 12.15–13.00

Vetenskapslunch: Partiernas datainsamling om väljarna — möjlighet eller utmaning för demokratin?

Föreläsning Universitetslektor Jesper Enbom föreläser under rubriken Partiernas datainsamling om väljarna — möjlighet eller utmaning för demokratin?


#320. Altered Things

[2018-03-07] I vilket Josefin Wälivaara återbesöker Mediespanarna och pratar om normativitet i film och synen på klasskampen i den goda framtiden. Vi diskuterar också Ghostbusters, Altered Carbon och Stranger Things.Läs mer om senaste avsnittet