Till umu.se

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper!

Viktig information vid besök på instiutionen!

På grund av den pågående ombyggnationen av Humanisthuset har vi som sitter i korridor B4 evakuerats till Naturvetarhuset (bakom Universum). Vi sitter i både NB-flygeln och NC-flygeln, på plan 5. 
Enligt tidsplanen kommer vi sitta där fram till slutet av september. Alla anställda går att nå på sina vanliga mailadresser och telefonnummer.

Välkomna!

A-kurser att söka hösten 2014

Om du ännu inte har bestämt vad du ska läsa för kurs i höst så finns det fortfarande platser kvar på dessa A-kurser. Följ länken och gör en sen anmälan!

Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp

Modernismer - Konstvetenskap A 30 hp

Litteraturvetenskap A 30 hp

Museologi A 30 hp

Aktuellt

Ny utställning – Samisk traditionell läkekonst

"Samisk traditionell läkekonst" är en utställning som tagits fram av museologiprogrammets studenter med hjälp av CeSam. Den invigs måndag 22 september och finns att beskåda på Medicinhistoriska museet, Norrlands universitetssjukhus, NUS.

Uppmärksammad forskning om Sara Lidmans dagböcker

Uppmärksammad forskning om Sara Lidmans dagböcker

Det är litteraturprofessor Annelie Bränström Öhmans kommande bok om Sara Lidmans dagböcker: "Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985", som uppmärksammats i Sveriges radios "Lundströms bokradio".

MAW: Vaccinering vid epidemier – i spåren efter svininfluensan

Hösten 2009 var rädslan för en global epidemi stor. Svininfluensan spred sig över världen och skördade liv. Senare stod det klart att det vaccin som använts i Sverige lett till flera fall av narkolepsi. Etnologen Britta Lundgren studerar hur detta påverkat tilliten till myndigheter och inställningen till vaccinationer.

SvD: Människa och maskin allt mer lika på nätet

Medieforskaren Pelle Snickars, Umeå universitet, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet om hur automatiserade småprogram tar allt större plats på nätet och därmed bidrar till att sudda ut skillnaden mellan vad som är mänsklig och/eller maskinell aktivitet.

Seminarium och föreläsningar!

September 2014

17 september kl 15.15–17.00

Högre seminarie MKV - Merja Ellefson presenterar artikelutkast.

Seminarium Högre seminarie MKV - Merja Ellefson presenterar artikelutkast.

18 september kl 13.15–15.15

Olle Näsman – museologi

Disputation Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Therese Högberg
2014-08-29