Till umu.se

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper!

Viktig information vid besök på instiutionen!

På grund av den pågående ombyggnationen av Humanisthuset har vi som sitter i korridor B4 evakuerats till Naturvetarhuset (bakom Universum). Vi sitter i både NB-flygeln och NC-flygeln, på plan 5. 
Enligt tidsplanen kommer vi sitta där fram till slutet av september. Alla anställda går att nå på sina vanliga mailadresser och telefonnummer.

Välkomna!

Aktuellt

Museet som konservator eller progressiv kraft

Museet som konservator eller progressiv kraft

Under 1960-talet lanserades en ny svensk kulturpolitik där staten utmanade svenska museer genom ett nytt program. För museerna innebar det en uppmaning till förnyelse. Frågan ställdes om man var beredd att förnya sin verksamhet i en samhällsorienterande riktning; där museerna uppmuntrades att delta i samhällsdebatten och bidra till samhällsutvecklingen.

Ny utställning – Samisk traditionell läkekonst

"Samisk traditionell läkekonst" är en utställning som tagits fram av museologiprogrammets studenter med hjälp av CeSam. Den invigs måndag 22 september och finns att beskåda på Medicinhistoriska museet, Norrlands universitetssjukhus, NUS.

Uppmärksammad forskning om Sara Lidmans dagböcker

Uppmärksammad forskning om Sara Lidmans dagböcker

Det är litteraturprofessor Annelie Bränström Öhmans kommande bok om Sara Lidmans dagböcker: "Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985", som uppmärksammats i Sveriges radios "Lundströms bokradio".

MAW: Vaccinering vid epidemier – i spåren efter svininfluensan

Hösten 2009 var rädslan för en global epidemi stor. Svininfluensan spred sig över världen och skördade liv. Senare stod det klart att det vaccin som använts i Sverige lett till flera fall av narkolepsi. Etnologen Britta Lundgren studerar hur detta påverkat tilliten till myndigheter och inställningen till vaccinationer.

Seminarium och föreläsningar!

Oktober 2014

5 oktober–19 oktober

Levda läsningar. Tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

Utställning Konstutställning, föreläsningar och bokrelease

8 oktober kl 15.00–16.30

Högre seminarium Litteraturvetenskap - gästföreläsning Claudia Lindén

Seminarium Gästföreläsning med Claudia Lindén, docent i Litteraturvetenskap, Södertörns högskola: "Om genus och tid".


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Therese Högberg
2014-09-25