Till umu.se

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper!

Här hittar du en unik kombination av ämnen som gör institutionen till en kreativ miljö och spännande mötesplats. Vi forskar och undervisar inom åtta olika ämnen: drama-teater-film, etnologi, konstvetenskap, kulturanalys, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, journalistik och museologi. Både inom forskning och utbildning sker samarbeten över ämnesgränserna och med parter utanför institutionen. Som student och gäst vid institutionen får du ta del av denna mångfald! Du hittar oss i Humanisthuset, korridor B4.

Välkomna!

Aktuellt

Manusutbildningen en av aktörerna bakom nya filmpriset Anna-priset

Manusutbildningen en av aktörerna bakom nya filmpriset Anna-priset

Women in Film and Television (WIFT) och UN Women Sverige presenterade förra veckan ett nytt filmpris för att de historier som inte berättas idag, ska bli berättade. Detta som ett led i att förverkliga FN:s kvinnokonvention om kvinnors mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Manusutbildningen för film, tv och nya medier vid Umeå universitet är en av aktörerna bakom priset.

Workshop- Kreativ samhällsutveckling vid stråken

Hur ska de stråk som angränsar till Konstnärligt campus, Sliperiet och Umeå centrum vara för att bli de kreativa mötesplatser som behövs? 8 oktober arrangerar Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet i samarbete med Tillväxtverket och Umeå kommun en workshop där Umeås kulturkreatörer ges chansen att arbeta med frågan.

Levda läsningar - tre audiovisuella gestaltningar av Sara Lidmans arkiv

Välkomna till konstinstallation, föreläsningar och boksläpp i HUMlab-X, Konstnärligt campus, Umeå universitet, 5 - 19 oktober 2014

Museet som konservator eller progressiv kraft

Museet som konservator eller progressiv kraft

Under 1960-talet lanserades en ny svensk kulturpolitik där staten utmanade svenska museer genom ett nytt program. För museerna innebar det en uppmaning till förnyelse. Frågan ställdes om man var beredd att förnya sin verksamhet i en samhällsorienterande riktning; där museerna uppmuntrades att delta i samhällsdebatten och bidra till samhällsutvecklingen.

Seminarium och föreläsningar!

Oktober 2014

29 oktober kl 19.00–20.00

Stilens munterhet. Sara Lidmans författardagböcker från Missenträsk 1975-1985

Föreläsning Stilens munterhet heter en nyutkommen bok där litteraturforskaren Annelie Bränström-Öhman publicerar ett urval av Sara Lidmans dagboksanteckningar från 1975-1985.


November 2014

28 november kl 10.00–12.00

Märit Simonsson – museologi

Disputation Displaying Spaces: Spatial Design, Expererience and Autheticity in Museums


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Therese Högberg
2014-10-21