Till umu.se

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper!

Viktig information vid besök på instiutionen!

På grund av den pågående ombyggnationen av Humanisthuset har vi som sitter i korridor B4 evakuerats till Naturvetarhuset (bakom Universum). Vi sitter i både NB-flygeln och NC-flygeln, på plan 5. 
Enligt tidsplanen kommer vi sitta där fram till slutet av september. Alla anställda går att nå på sina vanliga mailadresser och telefonnummer.

Välkomna!

A-kurser att söka hösten 2014

Om du ännu inte har bestämt vad du ska läsa för kurs i höst så finns det fortfarande platser kvar på dessa A-kurser. Följ länken och gör en sen anmälan!

Etnologi A - kultur, berättelser, ritualer 30 hp

Modernismer - Konstvetenskap A 30 hp

Litteraturvetenskap A 30 hp

Museologi A 30 hp

Aktuellt

MAW: Vaccinering vid epidemier – i spåren efter svininfluensan

Hösten 2009 var rädslan för en global epidemi stor. Svininfluensan spred sig över världen och skördade liv. Senare stod det klart att det vaccin som använts i Sverige lett till flera fall av narkolepsi. Etnologen Britta Lundgren studerar hur detta påverkat tilliten till myndigheter och inställningen till vaccinationer.

SvD: Människa och maskin allt mer lika på nätet

Medieforskaren Pelle Snickars, Umeå universitet, skriver i en artikel i Svenska Dagbladet om hur automatiserade småprogram tar allt större plats på nätet och därmed bidrar till att sudda ut skillnaden mellan vad som är mänsklig och/eller maskinell aktivitet.

Umeå universitets konstnärliga utbildningar får höga betyg

Umeå universitets konstnärliga utbildningar får höga betyg

Umeå universitets kandidatutbildning i industridesign håller mycket hög kvalitet, enligt Universitetskanslersämbetet. Masterutbildningen anses ha hög kvalitet, liksom utbildningarna i fri konst samt manusutbildningen. För universitetets apotekarexamen väntar däremot en uppföljning inom ett år.

UNT: Uppdrag rädda humaniora

Julia Pennlert, doktorand, institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet, skriver i en artikel i Upsala Nya Tidning, om hur humaniora länge ansetts befinna sig i kris. Men att i det växande forskningsfältet Digital humaniora finns helt nya möjligheter.

Seminarium och föreläsningar!

September 2014

18 september kl 13.15–15.15

Olle Näsman – museologi

Disputation Samhällsmuseum efterlyses – Svensk museiutveckling och museidebatt 1965-1990


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Therese Högberg
2014-08-29

#143. Den lyckliga pessimisten

[2014-08-28] I vilket psykologen Mattias Lundberg samtalar med Erik och Jesper om Robin Williams, måndagsångest, och varför negativt tänkande är positivt.Läs om äldre avsnitt