Till umu.se

Välkommen till Institutionen för kultur- och medievetenskaper!

Viktig information vid besök på instiutionen!

På grund av den pågående ombyggnationen av Humanisthuset har vi som sitter i korridor B4 evakuerats till Naturvetarhuset (bakom Universum). Vi sitter i både NB-flygeln och NC-flygeln, på plan 5. 
Enligt tidsplanen kommer vi sitta där fram till midsommar. Alla anställda går att nå på sina vanliga mailadresser och telefonnummer.

Välkomna!

Aktuellt

Från idé till realitet - museologstudenter bjuder in till vernissage!

I morgon tisdag klockan 13.00 öppnar vernissagen! I vår har fem grupper arbetat med teman som ”Leonardo Da Vinci- då och nu”, ”Otrygga platser – vad är du rädd för?”, ”Sanning, lögn eller propaganda”, "Naturens geometri" och ”Från freakshow till förnedringstv”.

Kulturanalysstudenter arrangerade panelsamtal om hbtq och hälsa!

Kulturanalysstudenter arrangerade panelsamtal om hbtq och hälsa!

Som en del i ett undervisningsmoment om projektarbete arrangerade studenter på Kulturanalysprogrammet ett panelsamtal under Feministiskt forum. Samtalet handlade om hbtq-personers hälsa och gick under rubriken ”Fuck the cis-tem”.

Pedagogiskt pris till lärare i litteraturvetenskap

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris går i år till Elisabeth Hästbacka och Anders Persson, båda lektorer i litteraturvetenskap vid institutionen för kultur och medievetenskaper. Det får priset för sitt pedagogiska engagemang i och utanför föreläsningssalen, sitt prestigelösa samarbete samt öppna hållning mot både varandra och studenterna.

Seminarium och föreläsningar!

April 2014

16 april kl 15.00–16.30

Litteraturvetenskap - Julia Pennlert: Mittseminarium. Särskild läsare: Cecilia Lindhé.

Seminarium Högre seminarium i litteraturvetenskap - Julia Pennlert: Mittseminarium. Särskild läsare: Cecilia Lindhé.

23 april kl 15.15–17.00

MKV - Merja Ellefson & Epp Lauk presenterar aktuell forskning.

Seminarium Högre seminarium i MKV - Merja Ellefson & Epp Lauk presenterar aktuell forskning.


  Utskriftsversion

Sidansvarig: Therese Högberg
2014-01-09

#125. Mediernas påverkan, del 1

[2014-04-09] I vilket Erik och Jesper börjar med Darwin och slutar med marsianer.Läs om äldre avsnitt