Forskningsprojekt

Här finns information om samtliga aktuella forskningsprojekt vid institutionen för kultur- och medievetenskaper. Se även doktorandprojekt och publikationer

Projektansvarig Projektitel E-post
Anne Heith Kolonialism kontra avkolonisering. Laestadius och laestadianismen i nutida samiska och tornedalska texter Kontakt
Anne Heith     Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur Kontakt
Britta Lundgren Outbreak ethnography - a cultural and social perspective. Del av SVA-projektet, finansierat av Formas, om mjältbrandsutbrottet i Omberg. Utbrottsetnografi. Kulturella och sociala perspektiv. Prov och datainsamling för att bättre förstå mjältbrandens komplexa epidemiologi Kontakt
Britta Lundgren Genus och akademiskt livslopp Kontakt
Britta Lundgren Integrativ humaniora - vad skulle det kunna vara? Kontakt
Alf Arvidsson Svenska jazzdiskurser 1919 - 1969 Kontakt
Alf Arvidsson Muntligt berättande som immateriellt kulturarv och samhällskraft Kontakt
Katarzyna Wolniak Boström What is the use of internationalization for knowledge transfer and professional status? A case of highly skilled returners in the medical field Kontakt
Erik Edoff Mediala horisonter Kontakt
Erik Edoff Landsortsprofeter: Stockholmskorrespondenter och nationell formering under 1800-talets sista decennier Kontakt
Jesper Enbom iAccept. Soft Surveillance - between acceptance and resistance Kontakt
Anna Sofia Lundgren Rural moral: mening, mobilisering och medborgarskap i initiativ för hållbar norrländsk glesbygd Kontakt
Anna Sofia Lundgren     Diskurser om hälsa och åldrande. Delprojekt i forskningsprogrammet Paths to healthy and active ageing Kontakt
Eric Carlsson Den digitala medielogiken, mediepopulism och kampen om nyhetsjournalistikens legitimitet Kontakt
Christina Svens Scenförändringar. Den svenska frigruppsteaterns estetiska och politiska betydelse från 1960-talet till 1980-talet Kontakt
Christina Svens     Teater och demokrati. Samtida uppsättningar vid Stockholms stadsteater Kontakt
Karine Aasgard Jansen Contagion and culture: The 2005 to 2007 chikungunya epidemic in the western indian ocean Kontakt
Kerstin Engström Alternative media challenging mainstream media and professional journalism in times of increased diversity and "alternative facts": The cases of  Kontakt
Kerstin Engström Challenges to journalism education in the digital media landscape. What should today's journalism students learn, and how Kontakt
Kerstin Smeds Lokal- och amatörmuséer i Norden - Demokratiskt kulturarv, identitet och hälsa Kontakt
Kerstin Smeds The role of Politics for Museums' Freedom and Choices Kontakt
Kerstin Smeds Museum, Place and Memory Kontakt
Kerstin Smeds Trashn and Disposals as Cultural Heritage. Questions on material culture and a reliable future Kontakt
Richard Pettersson Kulturmiljövårdens närmninne och organisation Kontakt
Pelle Snickars Digitala modeller Kontakt
Pelle Snickars Streaming Heritage. Following Files in Digital Music Distribution Kontakt
Maria Jönsson Läsförståelsestrategier som universallösning? En granskning av vändningen mot lässtategier i svensk grundskola Kontakt
Maria Jönsson Tove Janssons novellistik Kontakt
Maria Jönsson Fett i barnlitteratur Kontakt
Maria Jönsson Skogen i bilderboken Kontakt
Anders Öhman Reading for the plot: Narrative Competencies in Media Convergence Kontakt
Anders Öhman Kurt Salomonson som äventyrare och arbetarförfattare Konakt
Anders Öhman C.J.L Almqvist och romanen som medium Kontakt
Anders Öhman Norrland skriver tillbaka. Identitet och motstånd hos norrländska författare från 1890 och framåt Kontakt
Karin Ljuslinder Liveable disabilities: Life courses and opportunity structures across time. DISLIFE Kontakt
Annelie Bränström Öhman Materiella texter: Om textila/textuella stilar och strategier Kontakt
Annelie Bränström Öhman Vandringens tiderum: Om nomadiska subjekt i Elisabeth Rynells författarskap Kontakt
Annelie Bränström Öhman Saras sam-vett: Om Sara Lidmans ekokritik och hållbarhetsfilosofi Kontakt
Annika Egan Sjölander Climate Change Communication, Health and Digitalization - understanding how health arguments and the digital 'turn' matters when striving towards a more sustainable future Kontakt
Annika Egan Sjölander The Perfect City 2.0 - Building the Sustainable Kiruna Kontakt
Annika Egan Sjölander The Fuel of the Future? A research programme on the Science, Technology and Selling of Biofuels in Sweden Kontakt
Annika Egan Sjölander The most significant Prize! The use of the Nobel Prize as a boundary object at universities with laureates Kontakt
Annika Egan Sjölander Regulating Chemicals in the Baltic Sea Area: Science, Politics and the Media Kontakt
Annika Egan Sjölander Social Impact Assessment when hosting a facility for nuclear waste Kontakt
Annika Egan Sjölander Som natt och dag trots samma kärnas ursprung? Om (o)likheter och opinioner i nationella och lokala/regionala mediers hantering av kärnavfallsfrågan Kontakt
Annika Egan Sjölander Opinionsbildningen - en kärnfråga Kontakt

Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion