Till umu.se

Högre seminarier våren 2016

Det högre seminarierna riktar sig främst till institutionens doktorander och lärare. Studenter på magister och masternivå är dock välkomna att delta.

För att hitta samtliga seminarietillfällen, välj respektive ämne i vänsterspalten.


Sidansvarig: Karin Ljuslinder
2016-01-19

Utskriftsversion