Till umu.se

Högre seminarier hösten 2017

Det högre seminarierna riktar sig främst till institutionens doktorander och lärare. Studenter på magister och masternivå är dock välkomna att delta.

För att hitta samtliga seminarietillfällen, välj respektive ämne i vänsterspalten.


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion