Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

Läs nr 3-4 2017

Tidskriften Kulturella Perspektiv utges av föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå universitet med stöd av Vetenskapsrådet och Carlssons Bokförlag, Stockholm. Kulturella Perspektiv - Svensk Etnologisk tidskrift tillämpar ett referee-system med extern kvalitetsgranskning. 

Kulturella Perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift is a refereed quarterly scientific journal. Submitted manuscripts will undergo blind peer review.

Tidskriften utkommer sedan 1992 med fyra nummer per år. Här finns de senaste årgångarna av Kulturella Perspektiv presenterade, med ett urval av artiklarna i pdf. Kontakta redaktionen om du vill beställa något nummer. En komplett översikt över innehållet i tidigare årgångar (1992-2007) kan fås via redaktionen.

Läs tidigare nummer här

Läs nr 3-4 2017

Läs nr 2 2017

Läs nr 1 2017

Läs nr 3-4 2016

Läs nr 2 2016

Läs nr 1 2016

Läs nr 3-4 2015

Läs nr 2 2015

Läs nr 1 2015

Läs nr 4 2014

Läs nr 3-2014

Nr 3-4 2017 Tema: Arbetsliv i en nyliberal kontext

 • Gabriella Nilsson och Angelika Sjöstedt Landén: Arbetslivsetnologi:  Professioner i nyliberala organisationer
 • Kristofer Hanson: Det mätbara arbetslivet i laboratoriet
 • Daniel Bodén: Känslor och administration
 • Mats Lindqvist: Lean production, nyliberalism och ny kapitalism
 • Beatriz Lindqvist: Lärande och omsorg som process eller resultat? Förskolan möter näringslivets verksamhetsstyrning
 • Kim  Silow Kallenberg: Det som sitter i väggarna: Tvångsvård mellan stabilitet och förändring
 • Angelika Sjöstedt Landén: Att välja sin tid: Den totala sociala organiseringen av arbete och heltidsnorm i vård och omsorg
 • Malin Andersson: En kustnära näring navigerar: Styrning och kustnära yrkesfiske i den tjänsteinriktade ekonomin
 • Jens Lindberg: Ägande av ansvar: Ekonomisk och administrativ praktik i svensk våldtäktsvård
 • Gabriella Nilsson: Evidensbaserad barndiabetesvård i brytpunkten mellan ansvarslogik och egenvårdslogik

Nr 2 2017 Tema: Etnografisk fiktion

 • Jenny Ingridsdotter och Kim Silow Kallenberg: Etnografisk fiktion: Introduktion
 • Oscar Hemer: Till kontaminationens lov
 • Jenny Ingridsdotter: Att läsa sig in och skriva sig ut: Litterär gestaltning som medel för att förstå en erfarenhet
 • Kim Silow Kallenberg: Tabanja: Ett exempel på etnografisk fiktion
 • Daniel Bodén: "Robotrevoutionen", verkigheten och fiktionen
 • Roger Jacobsson: Att läsa Walter Benjamin - en flanör och outsider med blick för fragment

Nr 1 2017 Tema: Samlande, samlare, samlingar

 • Charlotte Hagström och Susanne Nylund Skog: Samlande, samlare och samingar
 • Susanne Nylund Skog: Aspekter på samlande som kulturella, samhälleliga och vetenskapliga processer
 • Charlotte Hagström: Att skapa ordning: Den systematiska samlaren
 • Lena Marander-Eklund och Johan Bergman: Elvis, Muminmuggar och andra ting: Den passionerade samlaren
 • Tove Ingebjørg Fjell: Når det å samle blir et avvik: Den ekstreme samlaren
 • Susanne Nyund Skog: Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskapiga samlaren
 • Åsa Ljungström: rec. av Ulf Palmenfet, Berättade gemenskaper

Nr 3-4 2016 Tema: Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet

 • Magnus Öhlander, Katarzyna Wolanik Boström och Helena Pettersson: Kulturella perspektiv på högutbildades mobilitet
 • Helena Pettersson och Katarzyna Wolanik Boström: Nyfikenhet som motivation och distinktion
 • Lisa Wiklund: Svenska snillen eller meriterade världsmedborgare? Nationell och kosmopolitisk identifikation hos internationellt verksamma svenska internetentre-prenörer
 • Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: Familjetajming och parentetisk dislokalisering
 • Jenny Ingridsdotter: Mobila professionella subjekt eller immobila migranter? Postsovjetiska högutbildade yrkespersoner i Argentina
 • Anna Rådström: Vad pekar de på? Om en fotografisk gest och Nguyen Trinh This Landscape Series # 1
 • Antecknat: Känsliga objekt, undflyende atmosfärer: En läsning av Jonas Frykmans och Maja Povrzanovi´c Frykmans redigerade bok om materiell kultur, Sensitive Objects, Av Sven-Erik Klinkmann
 • Anmälningar och notiser: Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona, Våldets kön: kulturella föreställningar, funktioner och konsekvenser, anmäld av Evelina Liliequist
 • Med ett blåblodigt ritstift som redskap: Angela Rundquist, Fritz von Dardel: Han tecknade sitt liv, anmäld av Roger Jacobsson

Nr 2 2016 Tema: Konsumtionskultur och digitalisering

 • Magdalena Petersson McIntyre och Niklas Sörum:
  Konsumtionskultur och digitalisering
 • Niklas Sörum o ch Ch istian Fuentes: Materialiserad moral: Smartphone, applikationer och etisk konsumtion
 • Johan Hagberg och Hans Kjellberg: Ständigt slölyssnande: Om digitaliseringens påverkan
  på musikkonsumtionen
 • Magdalena Petersson McIntyre: Big data, konsumenten och vad som hände med ”bara titta”
 • Barbara Czarniawska: Marknadsföring i cyberrymden: William Gibsons värld
 • Cecilia Fredriksson: Med lätt bagage: Om köpstopp, utrensning och hållbar konsumtion 39

Nr 1 2016 Tema: Grön humaniora

 • Christer Nordlund: Grön humaniora – en inledning till fältet
 • Sverker Sörlin:Grön humaniora – vad, när, varför och varthän?
 • Ebba Lisberg Jensen: Ekologisk läskunnighet och naturrelationernas abstraktion i Antropocen
 • Martin Hultman: Gröna män? Konceptualisering av industrimodern, ekomodern och ekologisk maskulinitet
 • Daniel Andersson och Coppélie Cocq: Från kolonisation till gruvexploatering: Nyttoperspektiv på naturen i Sápmi förr och nu
 • Antecknat: Opassande flora – om ogräs och kultur, av Martin Holmberg
 • Anmälningar och notiser: Rymdskeppet jorden. Sabine Höhler, Spaceship Earth in the Environmental Age, 1960–1990, London 2015, anmäld av Christer Nordlund

Nr 3-4 2015

 • Roger Jacobsson: Etnologer som lutar sig ut från sina forskarbord
 • Helene Brembeck: Nostalgi som affektivt redskap på retro- och vintagemarknaden
 • Gösta Arvastson: Samtal med vinden: Kulturforskning i lufthavet
 • Birgitta Meurling: Det gamla släkthuset: Minnen, miljöer och autoetnografi
 • Magdalena Petersson McIntyre: Att älska sitt jobb:Om passion, entusiasm och brist på företagsanda
 • Inger Lövkrona och Gabriella Nilsson: Vad är våld? Teoretiska och politiska perspektiv
 • Sarah Holst Kjær: Den digitale rejse: Digitaliseringsprojekter i regional kultur- og oplevelseindustri
 • Sverker Hyltén-Cavallius: Stora? Utdöda? Djur? Tre frågor till naturhistoriska gestaltningar
 • Lars Kaijser: Två vandringar och en utställning: Om trovärdiga skildringar av David Bowie i Berlin
 • Antecknat - Vinylen i Berlin: en plats, en genre, en tidsera. Av Sven-Erik Klinkmann
 • Anmälningar och notiser - En bokförläggare som sticker ut på det ”mediebärande” fältet: Johanna Dahlin, Gustav Källstrand och Bengt Erik Eriksson, Bokbyggare: Carlsson Bokförlag under trettio år – Bok 2614, anmäld av Roger Jacobsson

Nr 2 2015

 • Kim Silow Kallenberg: Smutsig etnografi – en metoddiskussion
 • Barbro Blehr: En ändamålsenlig vigselritual: Om löften, böner, yta och djup
 • Karen West och Anna Sofia Lundgren: Välfärdsfantasier: Personalisering av offentlig service i Storbritannien
 • Antecknat - Jazz i Ghana: Musik som kosmopolitism, av Helena Wulff
 • Anmälningar och notiser - Narrativitet och materialitet i förening. Katarina Ek-Nilsson och Birgitta Meurling, (red.), Talande ting: Berättelser och materialitet, anmäld av Roger Jacobsson


Nr 1 2015 Tema: Medicinsk humaniora

 • Britta Lundgren: Medicinsk humaniora – en arena för utmaningar ochexperiment

 • Asbjørg Westum och Virginia Langum:I människan själv, eller utanför? Föreställningar om pestens orsaker i lärda skrifter och folktro

 • Karin Ljuslinder: Överdrivet alarm eller ödesdiger influensa: En studie av nyhetsrapporteringens (re)produktion av betydelser om influensapandemier

 • Lotta Vikström och Helena Haage: Ett kortare liv än andra? Dödsrisker, funktionsnedsättningar och attityder i 1800-talets samhälle

 • Jenny Eklöf: Mellan friskt och sjukt: Mindfulness som universalmedel

 • Christer Nordlund: Livets krydda? Om snusning som potentiellt studieobjekt för medicinens humaniora

 • Helena Pettersson, Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: Att analysera kunskap – vad internationellt mobila medicinare lär sig av att arbeta utomlands

 • Karine Aasgaard Jansen: Ut over ”illness” og ”disease”: En faghistorisk introduksjon til medisinsk antropologi

Nr 4 2014 Tema: Berättande - uttryck, samspel, förhandling

 • Alf Arvidsson och
  Katarzyna Wolanik Boström
  : Berättande: uttryck, samspel, förhandling
 • Daniel Andersson:
  ”En sån här flummig typ, det har jag då aldrig tänkt att jag skulle bli”
  Narrativ praktik och identitet i intervjuer med småskaliga ekologiska lantbrukare i övre Norrland
 • Katarzyna Wolanik Boström: Migrationsberättelser i samspel
 • Coppélie Cocq:
  Att berätta och återberätta
  Intervjuer, narrativ interaktion och berättigande
 • Alf Arvidsson:
  Berättelse, beskrivning, auktoritet
 • Asbjørg Westum:
  Om språkbruk, generaliseringar och ett besvärligt material
 • Anmälningar och notiser

Nr 3 2014 Tema: etnologin och det förflutna

 • Maria Vallström och Rebecka Lennartsson: "Etnologin och det förflutna"
 • Rebecka Lennartsson: "Arkivetnografi eller Reflektioner över en tappad biljett"
 • Alf Arvidsson: "Medhårs eller mothårs - Etnologisk forskning i relation till intern historieskrivning"
 • Helena Hörnfeldt: "Etnologiska möjligheter - Om rörlighet mellan historia och samtid"
 • Maria Vallström: "'Vem ska befria mig från detta örskräckliga förflutna?' Om patientperspektiv, historia och metod"
 • Mikael Vallström: "Livsviktig historia? Bäsksjöbrev, självbiografiskt berättande och existensfrågans metodologi"
 • Sven-Erik Klinkmann: "Roy Rabb och anakronismen"

Läs hela nr 2 2014

Nr 2 2014 Tema: Akademiska handlag

 • Orvar Löfgren och Billly Ehn: "Akademiska handlag".
 • Bengt Olle Bengtsson: "Tänka högt med papper och penna".
 • Billy Ehn: "Ta det inte personligt, men..."
 • Mats Benner: "Akademisk skvaller" - Reflektioner kring ett uttryck för akademisk kultur.
 • Marie Cronqvist: "Det goda seminariet" - Om självständighet och lagarbete i den akademiska verkstaden.
 • Orvar Löfgren: "Konsten att ignorera och välja bort" - Om selektiv kunskap.
 • Olof Sundin: "Akademisk vardag på en global referensmarknad".
 • Thomas Kaiserfeld: "Från Platons grotta till PPP" - Projektionernas teknikhistoria och akademikernas vardagspraktik.
 • Boel Berner: "Eftertankar: paradoxer och moraliteter".
 • Antecknat - "I samhället är vi fångade, men i buren är vi fria. Om kampsporten MMA, killar och "kickar"". Av Magnus Stenius.
 • Anmälningar och notiser - "När rådande "nedskrivningssystem" välts över ända" - Om en mediehistoria par exellernce Friedrich Kittler, Nedskrivningssystem 1800-1900. Anmäld av Roger Jacobsson.

Läs hela nr 1 2014

Nr 1 2014 Tema: Samisk kamp för kulturell överlevnad

 • Marianne Liliequist och Coppélie Cocq: "Samisk kamp för kulturell överlevnad".
 • Coppélie Cocq: "Kampen om Gállok" - Platsskapande och syliggörande.
 • Angelika Sjöstedt Landén: "Gruvboom och gruvkamp" - Anteckningar från Gállok-Kallak.
 • Marika Nordström: "Nån slags soffliggande nomad i musikbranschen" - Ett samtal med Max Mackbé om musik, identitet och politisk aktivism.
 • Christina Åhrén: "En samebys strategi för överlevnad".
 • Eva J:son Lönn: "Varför ska dom få?" - Vardagsrasism mot samer i läsarkommentarer på tre svenska nyhetssajter.
 • Kristina Sehlin MacNeil: "Vad är urfolksmetodologier?"
 • Hanna Outakoski: "Språkrikedom skapar ett mångsidigt identitetsspektrum".
 • Krister Stoor: "Samiska berättelser om björnmöten och de två bröderna".
 • Anna-Lill Ledman: "Medskapandets konst?" - Om samiskt inflytande i kulturhuvudstadsåret 2014.
 • Saemien gaemhpoe ihke kultuvre edtja guhkiebasse jieledh - samisk sammanfattning av numrets innehåll.
 • Anmälningar och notiser: "Det är slut med att tiga och tåla" - Nigel Bankes & Timo Koivurova (eds.), The Proposed Nordis Saami Convertion: National and International Dimensions of Indigenous Property Rights. Anmäls av Roger Jacobsson.

Läs hela nr 3-4 2013

Nr 3-4/ 2013

 • Helene Brembeck: "Bärologi - en introduktion".
 • Franck Cochoy, Roland Canu och Cédric Calvignac: "Belastningshistoria" - Den vindlande vägen mot en hållbar fotgängarlogistik.
 • Florence Brachet Champsaur: "Transport och mobilitet på Galeries Lafayette".
 • Johan Hagberg och Daniel Normark: "Fyrkantifieringen av handlen".
 • Helene Brembeck: "Warning! Do not hang bags from the handlebar" - Barnvagnen som bärredskap.
 • Gay Hawkins: "Det mobila drickandets logistik" - Flaskor och dricksvattenfontäner.
 • Ulrika Holmberg: "Köprundans oumbärligheter" - Om minimalistisk bärologi.
 • Niklas Hansson: "Konsumenter som bär" - Bärkraftigt och hållbart eller (o)hållbart.
 • Maria Jönsson och Anna Rådström: "Om vikten av att känna sig otillräcklig" - Excellensbegreppet, det suveräna forskarsubjektet och de negativa känslorna.
 • Anmälningar och notiser: "Etnografiska perspektiv på assisterad befruktning. Global form och lokala variationer". Michi Knecht, Maren Klotz och Stefan Beck (eds.) Anmäld av Jenny Gunnarsson Payne. "En fenomenal kulturanalys". Jonas Frykman. Anmäld av Håkan Berglund Lake. "Sveriges unga akademiker formar sig". Christer Nordlund (red.). Anmäld av Roger Jacobsson.

Läs hela nr 2 2013

Nr 2/ 2013

 • Bo Nilsson: "Perspektiv på döden"

 • Eric Carlsson: "Innan döden inträffar" - Övervakningsbilder och brottsjournalistik.

 • Ann-Catrine Eriksson: Pietá - Jungfru Marias sorg och Kristi död i svensk medeltid.
 • Helena Wangelfelt Ström: "Döden i souvenirbutiken" - Kvarlevor som kult och kuriosa.
 • Anna Sofia Lundgren: "Landsbygdsdöden"
 • Matilda Marshall: "Matens kulturella död och uppståndelse"
 • Jonas Danielsson: "Zombiejesus"- Zombiefilmens blasfemi och profetior om människans undergång.
 • Britt Johanne Farstad: "Framtidsvisioner coh drömmen om evigt liv" - Transhumanism, kropp och teknologi.
 • Bo Nilsson: "Kryonik" - Mediala perspektiv på en dödens utmanare.
 • AnnCristin Winroth: "Liv och död i reinkarnationsberättelser"
 • Marianne Liliequist: "Att förbereda sig inför den sista resan"

Läs hela nr 1 2013

Nr 1/ 2013

 • Anders Ekström: "I mellanrummen" - Tvärgående kulturforskning - en inledning
 • Inga Sanner: "Forskarskola i kulturhistoriska studier"
 • Gert Magnusson och Catharina Nolin: "Kulturarvsstudier i en föränderlig värld"
 • Patrik Lundell: "Mediehistoria i Lund"
 • Konstantin Economou och Ingemar Grandin: "Kultur och mediegestaltning" - Tvärvetenskaplighet och tvärmedialitet inom ett nytt akademiskt "kulturämne"
 • Mats Dahlström, Mats Dolatkhah, Anders Frenander och Skans Kersti Nilsson: "Biblioteks- och informationsvetenskap"
 • Britta Lundgren: "En pandemis vetenskapliga verkligheter"
 • Staffan Bergwik: "Kulturkunskaper" - Överföringar mellan kulturforskning och vetenskapsstudier.
 • Alf Arvidsson: "Kulturlivets etnografi"
 • Billy Ehn och Orvar Löfgren: "Ute på kulturforskningens bakgårdar"
 • Andreas Nyblom: "Museet- en fristad för tvärvetenskaplig forskning eller lågprisakademi?"
 • Emma Stenström: "Clown eller konsult?" - Om korsbefruktning mellan konst och ekonomi.
 • Johan Hultman och Filippa Säwe: "I vad består tvärvetenskapen i ett tvärvetenskapligt projekt?"
 • Per-Anders Forstorp: "Gränser för kulturvetenskaplig kunskapsbildning"
 • Peter Aronsson: "Historiebruk och kulturarv" - Professionalisering och samhällsrelevans.
 • Jenny Eklöf och Christer Nordlund: "En humanisktisk fågel Fenix" - Från kris till offensiv.
 • Sverker Sörlin: "Postdiciplinär humanistisk kunskap"
 • Hans Ruin: "Att skapa ett forskningsprogram om Tid och Minne"
 • Anders Ekström, Karin Johannisson och Sverker Sörlin: "Kunskapspolitik för ett hållbart samhälle" - Ett samtal om boken Alltings mått.
 • Anmälningar och notiser - Mediehistoriska förutsättningar och tankar om den originella läsaren. Roger Jacobsson

Läs hela nr 3-4 2012 

Nr 3-4 2012

 • Sofi Gerber, Jenny Gunnarsson Payne och Anna Sofia Lundgren: "Diskursetnologi"
 • Jenny Gunnarsson Payne: "Diskursetnologiska utmaningar" - Från politisk teori till empirinära kulturforskning- och vidare.
 • Mats Lindqvist: "Klasskamrater revisited" - Om klass i ett diskursteoretiskt perspektiv.
 • Lena Martinsson: "Stökiga platser, utbildning, ekonomi och politik i globala diskurser om förändring"
 • Karin S. Lindelöf: "Vad gör tjejlopp?" - Diskursteoretiska perspektiv på motionslopp för kvinnor.
 • Gabriella Nilsson: "Att analysera sanningens rörlighet" - Objektivitet, politik och fält.
 • Sofi Gerber: "Det matriella i fokus" - Diskursetnologiska perspektiv på murens fall.
 • Anna Sofia Lundgren: "Logikperspektivet - ett försök till analysmetod"
 • Anna Johansson: "Kroppar, dislokationer och politiska praktiker på YouTube"
 • Angelika Sjöstedt Landén: "Fantasi som diskursteoretiskt begrepp och etnologiskt blickfång"
 • Anmälningar och notiser: "En sociologi med karnevalisk karaktär" - Anders Persson, Ritualisering och sårbarhet - ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion. Av Roger Jacobsson.

Läs hela nr 2 2012

Nr 2 2012

 • Jenny Eklöf: "Mindfulness i självhjälpskulturen" - en svårtolkad motsägelse.
 • Olavi Hemmilä: "Humaniora i kris" - Ekopsykologi och ekoteknik i elfte timmen.
 • Anita Beckman: "Att teckna ett tankerum" - Om våndan och glädjen att forska på väntan.
 • Antecknat: "Det mångfacetterade kulturbegreppet" - av Jenny Gunnarsson Payne. "Konturer till en monadologisk kulturanalys - av Eddy Nehls. "På besök i Livias målade trädgård - Tankar kring analyser av rumsliga faktorer och autencitet i utsällningsmiljöer" - av Märit Simonsson.
 • Anmälningar och notiser: "Här och där på stadsmuseet: Grubblande guide till ett utställt Göteborg" - av Richard Pettersson. "Kulturella ikoner i text, musik och bild" - av Roger Jacobsson.

Läs hela nr 1 2012

Nr 1 2012

 • Kejll Jonsson och Christer Nordlund: "Homo ludens på universitetet" - Om förutsättningarna för kreativa forskningsmiljöer.
 • Charlotte Hyltén-Cavallius: "Den mediala barnkammaren" - Hur barn använder och förhåller sig till medier.
 • Carl Holmberg: "Mannen, myterna, musiken" - Richard Wagner och den svenska extremhögern.
 • Susanne Nylund Skog: "Den judiska sängkammarmöbeln" - Berättande, materialitet och identitet.
 • Antecknat: Berättandet och jakten mot nollpunkten - av Anders Öhman.
 • Anmälningar och notiser: "Biografiska betydelser: Norm och erfarenhet i levnadsberättelser" - av Marianne Liliequist.

Läs hela nr 3-4 2011

Nr 3-4 2011

 • Roger Jacobsson och Orvar Löfgren: "Jourhavande etnograf"
 • Karl-Olov Arnstberg: "Vem vill äta surmört?"
 • Gösta Arvastsson: "Korsande väg"
 • Alf Arvidsson: "Gud går här på jorden i elva minuter och fyrtiosju minuter"
 • Magnus Berg: "Arytmi, AV-Block III"
 • Helene Brembeck och Niklas Hansson: "Konsumtion i rörelse" - Att följa socio-materiella assemblage.
 • Åke Daun: "Eine Zeit, von der man weiss, dass man so etwas nie mehr erleben wirt"
 • Jonas Frykman: "Att pröva sig mot tingen"
 • Kurt Genrup: "På internationellt etnologiskt fältarbete"
 • Susanne Holst: "Mitt liv som (med) hund" - En autoetnografisk projektidé.
 • Ella Johansson: "Cykelställsfrågan" - En positiv artikulation.
 • Lars-Eric Jönsson: "I vinden, med maskinen" - Kulturanalyser av sport.
 • Barbro Klein: "Om att inspireras och om att åstadkomma en kreativ forskningsmiljö"
 • Sven-Erik Klinkmann: "Cigarettpaket och handslag" - Om kulturanalysens artefakter och predikat.
 • Marianne Liliequist: "Alice i Vänsterlandet" - Ett autoetnografiskt projekt som gick på grund.
 • Anna Sofia Lundgren och Bo Nilsson: "Den etnologiska kicken"
 • Britta Lundgren: "Att återvända till orden"
 • Lena Martinsson och Annica Karlsson Rixon: "Översättningar i rörelse" - Experimentiell etnografi och konstnärligt forskande.
 • Birgitta Meurling: "Kär och galen" - Ur mormors dagbok 1918-1920.
 • Tom O´Dell: "Mobile Homes & Subway Origami"
 • Claes G. Olsson: "Vart tog den etnologiska blicken vägen?"
 • Helena Pettersson: "Bland experimentalister!"
 • Owe Ronström: "Det fina i kråksången" - Om konst och kulturrelativism.
 • Birgitta Svensson: "En kubansk cigarrlåda"
 • AnnCristin Winroth: "Bejaka ditt husdjur och bejaka djuret inom dig!"
 • Katarzyna Wolanik Boström och Magnus Öhlander: "Ett samtal om samförståndsblinkningar och solskenshistorier"
 • Lynn Åkesson: "Xinyi Jiang - en experimentell etnograf från Shanghai"
 • Anmälningar och notiser: "Café du Monde: Platser, vägar och människor i världsvimlet" - av Roger Jacobsson. "Inside Jokes: Using Humor to Reverse-Eingineer the Mind" - av Martin Holmberg.

Nr 2/ 2011

• Karin Salomonsson: "Svårt att hitta stilen"- De personliga shoppingrådgivarnas roll i konsumtionskulturen.

Eva Ikonomidis Svedmark: Med nätet som fält- Urvalstankar, känslostormar och etikproblem.

Sara Holst Kjaer: Kystturisme, fyrtårne og romantiske oplevelsedesign-It´s Lovely Here!

Tomas Axelson: Människans behov av fiktion-Den rörliga bildens förmåga att beröra människan på djupet.

Antecknat-"Det är bara en lek" Adorno och sportens hotfullhet av Anders Johansson.

Nr 1/2011

Marianne Liliequist: Kulturella föreställningar om åldrande och feminitet.

Karin Lövgren: Jag vill inte se ut som en tant-Länge leve tanten!

Katarzyna Wolanik Boström: Mostrar, fastrar och andra livsviktiga tanter.

Marianne Liliequist, Marika Nordström och Tove Liliequist: Den åldrande kvinnliga rockartisten- en anomali.

Annelie Bränström Öhman: Mormor-eller kampen om tiden.

• Anmälningar och notiser- Kommunikation om själslidande i folkhemmet. Roger Jacobsson.

Kulturella Perspektiv, 4-2010, Ingmar Bergman, Umeå universitet

Nr 4/ 2010

• Christo Burman: På spaning efter den populärkulturelle Bergman-Om att vända på bilden av en filmskapare.

• Hanna Jansson: "Du vet att du vill klappa!" - Stickbloggar, garnkärlek och taktila texter.

Raoul Galli: Kungliga akademien för de fria konsterna-Om konst, makt och symbolisk ekonomi.

Per Strömberg: Att brännmärka en julbock- Gävlebocken som city brand.

Kulturella Perspektiv, 3_2010, Umeå universitet

Nr 3/2 2010

Oscar Pripp och Magnus Öhlander: Kulturanalysens ställning och förnyelse

Simon Ekström: Begrepp i bur - Om kulturbruk och kulturbråk

Barbro Blehr: Gränslös och tydlig - Etnologisk kulturanalys i det 21:a århundrandet

Mats Lindqvist: Kulturbegreppet och diskursanalysen - Tankar om kulturbegreppets möjliga position i diskursteorin

Ebrima Kamara och Oscar Pripp: Kinetisk kulturanalys- Att följa objekt, rörelser och rytmer

Rebecka Lennartsson: Etnografiska utfärder i 1700-talets Stockholm- Etnologi, historia och metod

Magnus Öhlander: Kulturanalytisk metod- Bidrag till etnologiämnets metoddiskussion

Kulturella Perspektiv, nr 2_2010, Umeå universitet

Nr 2/ 2010

Linda Berg: Terapeutiska utflykter- Modernitet, kärlek och självhjälp i samtida "tribe-tv".

Jonas Danielsson och Jenna Ng: Svensk synd och japansk oskuld- En jämförelse av syndiga filmer 1950-1980.

Anna Johansson:Självskada och berättelser om psykiatrin.

Linda Eliasson: En forskare i räddningsjacka- Om forskarrollens platsbudenhet.

Anmälningar och notiser- Kommunikation från inre rum - om Claude Lévi-Strauss och hundra år på egen fason. Roger Jacobsson.

Kulturella Perspektiv, 1_2010, Umeå universitet

Nr 1/ 2009

Carina Sjöholm: Att äga rum- Litterär turism som resor i heterotopierna.

Magnus Berg: Komma hemifrån- Geografi och identitet i unga semestrares thailandsbloggar.

Håkan Jönsson: Kulturanalys som innovationsverktyg

Billy Ehn: Den bortvända kvinnan- Om subjektivitet i tolkningar av ett bildmotiv.

Kulturella Perspektiv, Populärkulturella ikoner, 3-4 2009, Umeå universitet

Nr 3-4/ 2009

•  Sven-Erik Klinkmann: Populärkulturella ikoner - En introduktion.

Sven-Erik Klinkmann: Frank Sinatra och de narrativa fälten.

Lars Kaijser: "That was me" - Reflektioner om Paul McCartney och relationen till den egna biografin.

Mats Greiff: Gycklare och socialrealistisk skildrare- Karnevalism, klass och genus hos Dolly Parton.

Sverker Hyltén-Cavallius: Klicka på ikonen- Populärmusikaliska historieskrivningar på Youtube.

Guro Flinterud: En helt spesiell kjaerlighet- Morrisey og ensomhet.

Helena Saarikoski: Spice Girls som mallar- Varför och hur används de av de unga flickfansen?

Sarah Holst Kjaer: A Little Death Around the Eyes- Heroin, kulturindustri och Pete(r) Dohertys autofiktioner.

Kulturella Perspektiv, 2_2009, För Sverige i tiden, Umeå universitet

Nr 2/ 2009

Alf Arvidsson, Ann-Catrine Eriksson, Karin Ljuslinder, Anna Sofia Lundgren, Bo Nilsson och Christina Svens: För Sverige i tiden?

Ann-Catrine Eriksson: Kungens porträtt- Mellan privat och offentligt. 

Mattias Frihammar: Vanlighet som väcker begär.

Karin Ljuslinder: I en monarki är det en vanlig familj som sitter på tronen.

Bo Nilsson:Ideologi och retorik i kungaskämt.

Christina Svens: Prinsessan på alerten- Rollkaraktären Christina.

Anna Sofia Lundgren: Att bli kunglig-Kunglighet och folklighet i Svensk Damtidning.

Alf Arvidsson: Kungens kommer! - Regional representation i kungabesök.

Kulturella Perspektiv, 1-2009, Umeå universitet

Nr 1/2009

Malin Ideland: Från bepälsade provrör till en ny arbetsklass? - Om metaforer, möss och människor.

Elisabeth Högdahl: Att omförhandla staden.

Marianne Liliequist: Äldre glesbygdskvinnor, bortglömda offer eller centralgestalter i lokalsamhället?

Kjell Hansen: Kulturarv-berättande materialitet.

Kulturella Perspektiv, nr 3-4 2008, Umeå universitet

Nr 3-4/2008

Mohammad Fazlhashemi: Muslimskt rundabordssamtal om våld mot kvinnor.

Annika Rabo och Degla Salim: Att synas eller inte synas? - Islamic fashion i Stockholm.

Helena Wulff: Etnografisk fiktion-Om kvinnors liv i det nya Irland. 

• Billy Ehn: Så barnsligt! -Om barn som kulturellt relä och framtidsbesvärjelse.

Christer Nordlund: Hormoner i folkhemmet- Om endokrinologi, sterilitetsproblem och befolkningsfrågan.

Sverker Hyltén-Cavallius: "Sekunder förvandlas till år"- Återfödelse, återklingande och återskapande i sjuttiotalsrock.

Tom Ericsson: Vägen till Metropolis-Svenska gesällvandringar vid sekelskiftet 1900. 

Eddy Nehls: Etnologi bortom humanismen.

Kulturella Perspektiv, nr 2 2008, Umeå universitet

Nr 2/ 2008

Billy Ehn och Orvar Löfgren: Akademiska mästerskap?

Johan Fornäs: Kulturforskningens kvaliteter.

Martin Fredriksson: Några internationella perspektiv på en forskningspolitik i förändring.

Sharon Rider: Nyttan av den akademiska friheten.

Anders Öhman: Den excellenta universitetet.

Janken Myrdal: Att mäta forskning-naturvetenskapen som norm.

Jonas Carlquist: Publiceringsstrategier och kvalitet inom humanistisk forskning.

Annelie Bränström-Öhman: Paradigmskiftets primat.

Lisbeth Larsson: En apologi för nyttan.

Dan Brändström: Kulturforskningens möjligheter i det nya forskningspolitiska landskapet.

Antecknat- Kulturstudier - ett honnörsord i korsdrag av Roger Jacobsson.

Kulturella Perspektiv, nr 1-2008, Umeå universitet

Nr 1/2008

Richard Pettersson: Rummets betydelse för den museala utställningen.

Eva Sofia Johansson: Att analysera utställningen som ett multimodalt medium.

Louise Ahmt: Formens betydning- En analyse av vandreudsudstillingen Kaos von Linné.

Märit Simonsson: Det vita rummet- Om konstutställningsrummets utveckling, funktion och mening.

Bo Nilsson: Ideologiska strategier och maskulin rationalitet- Kirunas stadsomvandling.


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion

Bild: Roger Jacobsson

Prenumeration

Privatpersoner 275 kr för fyra nummer 2018, Institutioner och bibliotek: 325 kr/ år.  Lösnummer: 75 kr. 

För beställning av lösnummer kontakta prenumerations- ansvarig via epost och uppge vilket nummer din beställning avser. 

Betalning sker till Plusgiro: 653359-0

Prenumerationsansvarig:

Ann Cristin Winroth

tel. 090-786 57 25

Redaktion

Chefredaktör och ansvarig utgivare

Roger Jacobsson

Tel: 090-7869657

Redaktionskommitté

Alf Arvidsson

Kurt Genrup

Roger Jacobsson

Marianne Liliequist

Anna Sofia Lundgren

Britta Lundgren

Rådgivande redaktionskommitté

Gösta Arvastson, Uppsala

Helene Brembeck, Göteborg

Lena Gerholm, Stockholm

Orvar Löfgren, Lund

Inger Lövkrona, Lund

Internationell redaktionskommitté

Anne Eriksen, Oslo

Torunn Selberg, Bergen

Ulrika Wolf-Knuts, Åbo

Anna-Maria Åström, Åbo