HeadlineImage

Om institutionen

Med ett brett kulturbegrepp samlas ämnena etnologi, kulturanalys, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi och journalistik i en gemensam institution vid Umeå universitet. Institutionens administration finner du i B4-korridoren, våning 4, Humanisthuset.

Administration

Befattning Namn Tel E-post
Prefekt Karin Ljuslinder 090-786 79 48 E-post
Biträdande prefekt Anders Öhman 090-786 65 80 E-post
Administrativ samordnare Lena Danielsson 090-786 57 85 E-post
Studie- och
ekonomiadministratörer
Margareta Lindblom
Christina Wirén
090-786 53 47
090-786 64 16
E-post
E-post
Studierektor, grund- och avancerad utbildning Peter Lexelius 090-786 56 95 E-post
Studierektor, forskarutbildning Susanne Holst 090-786 79 40 E-post
Kommunikatör Jonas Vågström 090-786 52 08 E-post

Institutionens ombud och företrädare

Brandskyddsombud: Richard Pettersson, 090-786 99 38
E-post: richard.pettersson@umu.se

Arbetsmiljöombud: Bo Nilsson, 090-786 99 62
E-post: bo.nilsson@umu.se

Företrädare för Lika villkor: Ann Cristin Winroth, 090-786 57 25
E-post: ann.cristin.winroth@umu.se

Företrädare för Lika villkor: Johan Jarlbrink, 090-786 55 67
E-post: johan.jarlbrink@umu.se

Fackligt ombud för ST: Eric Carlsson, 090-786 95 32
E-post: eric.carlsson@umu.se

Fackligt ombud för SACO: Merja Ellefson, 090-786 57 26
E-post: merja.ellefson@umu.se


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré)

Tel:  090-786 57 85

Vill du veta mer?

Om du har specifika frågor för ett visst ämne kan du höra av dig på respektive mailadress nedan. 
EtnologiJournalistikKulturanalysKulturentreprenörskapLitteraturvetenskapMedie- och kommunikationsvetenskapMuseologiFör andra mer generella frågor kan du använda följande adress:
Allmänna frågor om Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Det här händer på institutionen

Till kalendariet