Till umu.se

Våra ämnen

Till institutionen för kultur- och medievetenskaper hör ämnena etnologi, kulturanalys, konstvetenskap, litteraturvetenskap, manusutbildning för film, tv och nya medier, medie- och kommunikationsvetenskap, museologi samt kultur- och vetenskapsjournalistik.

Etnologi

Kulturanalys

Kulturenterprenör

Konst- och bildvetenskap

Litteraturvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap

Museologi

Journalistik


Sidansvarig: Karin Ljuslinder
2016-06-30

Utskriftsversion

Följ oss på Twitter

Twitter

Jesper Enbom (lektor MKV)

Emma Ewadotter (doktorand konstvetenskap)

• Pelle Snickars (professor MKV)

Julia Pennlert (doktorand litteraturvetenskap)

Linn Svensson (doktorand MKV)