Bo Nilsson, professor

Programansvarig

Kulturanalysprogrammet Etnologi

Cia Gustrén, doktorand

Medie- och kommunikationsvetenskap

Eric Carlsson, universitetslektor

Programansvarig

Medie- och kommunikationsvetenskap

Erik Lindenius, universitetslektor

Programansvarig

Medie- och kommunikationsvetenskap

Jag är litteraturvetare med didaktisk inriktning och arbetar som doktorand vid Umeå universitet sedan 2014.

Hans Wiechel, universitetsadjunkt

Programansvarig

Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistutbildningarna

Kerstin Engström, övrig/annan befattning

Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistutbildningarna

Per Ringby, professor emeritus

Litteraturvetenskap Drama-teater-film

Prefekt Karin Ljuslinder
Biträdande prefekt Anders Öhman
Studierektor Peter Lexelius
Grundutbildning
Susanne Holst
Forskarutbildning
Programansvarig Bo Nilsson
Kulturanalysprogrammet
Eric Carlsson
Medie- och kommunikationsvetenskap
Erik Lindenius
Hans Wiechel
Journalistprogrammet
Maria Jönsson
Litteraturvetenskap och kreativt skrivande
Richard Pettersson
Museologiprogrammet
Torkel Molin
Kulturentreprenörprogrammet
Administratör Christina Wirén
Institutionsadministratör
Kristina Hellman
Ekonomiadministratör
Lena Danielsson
Administrativ samordnare
Margareta Lindblom
Institutionsadministratör
Peter Lexelius
Utbildningsadministratör
IT-ansvarig Jonas Vågström
Katalogansvarig Jonas Vågström
Webbansvarig Jonas Vågström
Företrädare för lika villkor Ann Cristin Winroth

Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion

Kontaktinformation