Ann-Catrine Eriksson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Universitetslektor (tjänstledig)

personbild

Verksam vid:

Kultur- och medievetenskaper

Avdelning:

Konstvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré), B402

E-postadress:

ann-catrine.eriksson@umu.seE-post 2

ann-catrine.eriksson@arthist.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/ann-catrine-eriksson Webbsida

Presentation

Jag undervisar i konstvetenskap sedan 1995, men har även undervisat i designhistoria, estetiska ämnen, genusvetenskap, kulturjournalistik och museologi. Under åren 2008-2010 var jag studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, och har sedan dess varit biträdande studierektor. Idag är jag ämneskoordinator för konstvetenskap. Dessutom genomför jag många konstvandringar, offentliga föredrag och visningar, bland annat av Umedalens Skulpturpark.

2003 disputerade jag på en avhandling om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) och Margaret Macdonald (1864-1933). I avhandlingen studerades främst parets gemensamt skapade interiörkonst från sekelskiftet 1900 och hur de arbetade för att modernisera och estetisera boendet. Därutöver har jag arbetat mycket med motivforskning ur genusperspektiv genom studier av ex. Jungfru Maria, kungaporträtt, julfirandet i konsten och moderna kvinnliga nakenakter.

2011-2014 arbetade jag i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt, Imitatio Mariae: Jungfru Maria som förebild i medeltida Sverige, finansierat av Vetenskapsrådet. I projektet undersökte jag Mariabilder utifrån genusperspektiv, emotionsteori, retorik och materiell kultur. Resultatet av detta publiceras i ett antal artiklar, varav några väntas under 2015. Ur projektet har även ett intresse för digitalisering av medeltida material och arkiv vuxit fram, vilket tillsammans med ett allmänt intresse av hur man kan använda digitala resurser i konstvetenskaplig undervisning ser ut att bli ett nytt forskningsintresse.