Maria Eriksson

Kontaktinformation

vCard vcard

Befattning:

Doktorand

personbild

Verksam vid:

Kultur- och medievetenskaper

Avdelning:

Medie- och kommunikationsvetenskap

Adress:

Umeå universitet
SE-901 87 Umeå
Sverige

Besöksadress:

Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré)

Tel:

+46 90 786 61 89

E-postadress:

maria.c.eriksson@umu.seE-post 2

maria.c.eriksson@kultmed.umu.seE-post 1

Lync:

Ta kontakt via Lync

Webbsida:

http://www.kultmed.umu.se/om-institutionen/personal/maria-eriksson/ Webbsida

Presentation

I takt med att dagens musikdistribution- och konsumtion har migrerat till den digitala sfären, så har strömmande musiktjänster kommit att spela en allt viktigare roll i förhållande till hur idéer om musik och artistskap konstrueras. Mitt avhandlingsprojekt undersöker hur användandet av strömmande musiktjänster får verkningar inom musikindustrin och riktar särskilt fokus mot hur sådana tjänster skapar ramar för musikaliskt praktiserande.

Primärt närmar sig min forskning den strömmande musikens värld utifrån tre nivåer: för det första utforskar jag den materiella och teknologiska konstruktionen av strömmande musiktjänster och strömmade musik; för det andra undersöker jag hur strömmande musiktjänster organiserar, standardiserar och skapar kunskap kring musik och artistskap; och för det tredje intresserar jag mig för hur sådana materiella, teknologiska och kulturella inramningar påverkar strategier och praktiker bland musiker och upphovsrättsinnehavare.

Ur ett bredare perspektiv är syftet med min forskning att undersöka relationen mellan digital teknologi och mänskligt handlande, samt att problematisera idéer om den digitala teknologins inneboende öppenhet och frihet. Jag är intresserad av hur strömmande musiktjänster presenterar, värderar och klassificerar både musik och musikartister – något som ofta äger rum baserat på både algoritmiska uträkningsmekanismer, såväl som klassiskt redaktionella urvalsmetoder. Jag är också intresserad av hur strömmande musiktjänster används som affärsverktyg av artister och skivbolag, och undersöker hur strömmande musiktjänsters regelverk och mjukvaruförutsättningar sätter ramar för hur ett sådant verktyg kan användas.

I min forskning ägnar jag mig åt digital etnografi, studier av text, bild och filmmaterial kring strömmande musik, samt intervjuer med personer som är verksamma inom både musikindustrin och strömmande musiktjänster. Jag samarbetar även med programmerare vid HUMlab för att utforska och förstå den metadata och digitala infrastruktur som omger strömmande musik, och deltar också i en projektgrupp som producerar och distribuerar strömmande musik i syfte att försöka förstå den strömmande musikens ”svarta låda” – det vill säga de processer som äger rum bortanför, och bakom, strömmande musiktjänsters traditionella gränssnitt.

Sedan tidigare har jag en socialantropologisk bakgrund där jag specialiserat mig inom digital antropologi. Mina huvudsakliga forskningsintressen rör sig i gränslandet mellan ekonomi, materiell kultur och digital teknologi och min doktorandtjänst är kopplad till det VR-finansierade projektet Strömmande Kulturarv (www.streamingheritage.se), samt Umeå Universitets HUMlab – en mötesplats för forskare inom digital humaniora (www.humlab.umu.se). 


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion