Denna person finns inte i denna enhet/organisation.

Presentation

Hållbara matpraktiker i det svenska hushållets vardagsliv

Alla har vi en daglig relation till mat. Vi planerar, köper, tillagar, äter, undviker och slänger mat. Dessa konsumtionsmönster gömmer sig i osynliga vardagsvanor som styrs av dagens, veckans och säsongernas rytmer. Därtill konfronteras vi av instruktioner om hur vi ska källsortera vårt matavfall, rapporter om klimatförändringar, försäljningssiffror på ekologisk mat och mediedebatter om köttkonsumtion. Hållbarhet har blivit ett nyckelord i samhället, men hur förstås hållbarhet och hur integreras det i hemmet?

Syftet med mitt etnografiska och kvalitativa avhandlingsarbete är att studera hur hållbara matpraktiker förstås, förvandlas och iscensätts i svenska hushålls vardagsliv. Jag använder mig av intervjuer och deltagarobservationer för att förstå om och hur hållbarhet i relation till mat uppfattas, manifesteras, legitimeras, förhandlas och upprätthålls i hushållet. Jag fokuserar på både föreställningar och praktiker kring hållbarhet. Vilka strategier utvecklas i jakten på miljövänlig livsstil?

Jag tittar på matens konsumtionscykel från införskaffandet och följer dess resa genom förvaringsutrymmen innan den förvandlas till maträtter och matsvinn. Hållbara matpraktiker kan exempelvis vara handla ekologisk mat, odla på kolonilott, äta mindre kött, dumpster diving, göra matlistor, ta med sig matlådor och kompostera.

Sustainable Food Practices in the Swedish Household's Everyday Life

We all have a daily relationship with food; we plan, buy, cook, eat, avoid and discard food. These consumption patterns are found in mundane and invisible everyday routines orchestrated by temporal rhythms of the day, week and seasons. Simultaneously we are confronted with instructions of how to recycle food waste, reports on climate change, sales figures of organic food and media debates on meat consumption. Sustainability has become a key concept in society, but how is it understood and integrated in the domestic sphere?

The purpose of my ethnographic and qualitative study is to study how our relationship to food and sustainability is manifested in the everyday life within the Swedish home.

Through using interviews and participant observations I seek to find if and how sustainability in relation to food is perceived, manifested, legitimized, negotiated and maintained within the household. My main focus is on sense-making and practices related to notions of food and sustainability. What strategies are developed in the pursuit of environmentally friendly living?

I look at the consumption cycle from the acquisition of food, following the food's journey through storage units to its transformations into meals and food waste. Sustainable practices may thus include buying organic food, own an allotment, dumpster diving, reducing meat consumption, making food lists, bringing lunch boxes to work and composting.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ellsworth-Krebs, Katherine
Marshall, Matilda

Household sustainability and online research methods: A scoping paper

2017

-

Marshall, Matilda

Hållbarhet till middag: en etnologisk studie om hur miljövänligt ätande praktiseras i vardagslivet

2016

-

Marshall, Matilda

Matens kulturella död och återuppståndelse
Kulturella perspektiv - Svensk etnologisk tidskrift

2013

-


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion