Samverkan

Konstnärligt Campus, Humlab-X. Helena Kuhlefelt, Carl-Erik Engqvist och Fabian Wigren diskuterar över en dator.

Samverkan inom universitetet och övriga samhället


Institutionens lärare är verksamma inom kurser och program i andra ämnen samt vid andra enheter och fakulteter. Forskning bedrivs genom tvärvetenskapliga samarbeten inom olika forskningsfält och centrumbildningar. Forskarutbildningssamarbete sker tillsammans med Genusforskarskolan och fakultetens forskarskoleverksamhet.

Lärare och forskare samverkar även aktivt med det omgivande samhället genom utbildning, mediemedverkan (dagstidningar, TV, radio, webb) samt genom populärvetenskaplig forskningsinformation.

Några av de institutioner, organisationer och företag där samarbete finns


Genusforskarskolan
Handelshögskolan
Tillämpad fysik och elektronik
Informatik
Enheten för externa relationer
HUMlab
Västerbottens Kuriren
Humbly
Umeå Energi
Umeå kommun

Vill din organisation samarbeta med oss? Kontakta ansvarig studierektor eller programföreståndare här.


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré)

Tel:  090-786 57 85