Till umu.se

Samverkan

Samverkan inom universitetet och övriga samhället


Institutionens lärare är verksamma inom kurser och program i andra ämnen samt vid andra enheter och fakulteter. Forskning bedrivs genom tvärvetenskapliga samarbeten inom olika forskningsfält och centrumbildningar. Forskarutbildningssamarbete sker tillsammans med Genusforskarskolan och fakultetens forskarskoleverksamhet.

Lärare och forskare samverkar även aktivt med det omgivande samhället genom utbildning, mediemedverkan (dagstidningar, TV, radio, webb) samt genom populärvetenskaplig forskningsinformation.

Några av de institutioner, organisationer och företag där samarbete finns


Genusforskarskolan

Handelshögskolan
Tillämpad fysik och elektronik
Informatik
Enheten för näringsliv och samhälle

HUMlab
Västerbottens Kuriren
Plakat
Umeå Energi
Konkret
Umeå kommun

Vill din organisation samarbeta med oss? Kontakta ansvarig studierektor eller programföreståndare här.


Sidansvarig: Karin Ljuslinder
2010-05-06

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för kultur- och medievetenskaper
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Humanisthuset, Biblioteksgränd 3 (huvudentré)

Tel:  090-786 57 85