Medie- och kommunikationsvetenskap

Här kan du läsa mer om kurser och program inom medie- och kommunikationsvetenskap som ges under läsåret.

Rektor Lena Gustafsson intervjuas av radio P4

Program

Det finns två program inom medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Utbildningsplaner

I utbildningsplanerna hittar du bland annat information om programmens mål, innehåll, upplägg och vad du förväntas lära dig:

HGMED Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap 180 hp HGMES Programmet för medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation 180 hpHGSTR Programmet för strategisk kommunikation 180 hp (fr.o.m. HT17)Flera av programkurserna kan även läsas som fristående kurser. Vilka framgår i tabellen nedan.

Praktik

I programmen ingår praktik. För information om allmänna regler för och ersättning vid praktik se: Regler för ersättning vid praktikresor och dubbelt boende

Kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap, grundnivå

Följande kurser på grundnivå ges under läsåret. I tabellen har vi markerat om kurserna ingår i program och/ eller om de kan läsas som fristående kurser. Om inget annat anges ges kursen på dagtid i 100 % studietakt.

HT 2018

Kurs

Kurskod

Program

Frist.kurs

Schema

Journalistik, medier och kommunikation A, 30 hp 1KO030 HGMED HGSTR
Termin 1
Ja Schema
Journalistik, medier och kommunikation, 15 hp 1KO034 Nej Nätkurs, 50% Schema
Strategisk kommunikation, 30 hp 1KO003 HGSTR
Termin 3
Valbar för HGMED termin 3 Schema
Kommunikations- och medieanalys - strategisk, 30 hp 1KO004 HGSTR Termin 5 Nej Schema
Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 hp 1KO013 HGMED Termin 5 Ja Schema
Digitala och sociala medier, 7,5 hp 1KO035 Nej Nätkurs, 25% Schema

VT 2018

Kurs

Kurskod

Program

Frist.kurs

Schema

Journalistik, medier och kommunikation B, 30 hp 1KO031 HGMED HGSTR
Termin 2
Ja Schema
PR, medier och samhälle, 15 hp 1KO037 Nej Ja Schema
Projektledning och digital produktion, 30 hp 1KO002 HGSTR
Termin 4
Nej

Schema

Tillämpad strategisk kommunikation, 30 hp 1KO000 HGSTR
Termin 6
Nej Schema
Praktik inom medier och kommunikation, 15 hp 1KO036 Valbar Valbar för HGMED Termin 6 Schema
Metoder för att utforska digitala metoder, 7,5 hp 1KU076 Nej Ja Schema
Storytelling och projektledning, 15 hp 1KU031 Valbar Valbar för HGMED Termin 6 & HGLKS Termin 6 Schema

Kurswebb - Moodle
Mycket av den information du kommer behöva under din utbildningstid finns på vår kurswebb i Moodle.  För att du ska kunna logga in på kurswebben krävs det att du först har registrerat dig på kursen.

Medie- och kommunikationsvetenskap avancerad nivå

De här kurserna riktar sig till dig som vill ta en magister- eller masterexamen med Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV) som huvudområde.

Vill du ta en magister- eller masterexamen? Allmän information om det, och information om våra avancerade kurser utan huvudområde, hittar du på sidan om kurser på avancerad nivå!

   

Ht 2018

Kurs Kurskod Frist.kurs Schema
Magisterkurs - teori och metod i kultur- och medievetenskap, 15 hp 1KU072 50% Schema
Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap 1KU073 50% Schema
Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap, 15 hp 1KU074 50% Schema

Vt 2018

Kurs Kurskod Frist.kurs Schema

Magisteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp

1KO070 Distans, 50% Schema
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 15 hp 1KO072 Distans, 50% Schema

Ht 2017

Kurs Kurskod Frist.kurs Schema
Masteruppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, 30 hp 1KO071 Distans, 50% Schema
Magisterkurs - teori och metod i kultur- och medievetenskap, 15 hp 1KU072 50% Schema
Teoretisk fördjupning i kultur- och medievetenskap 1KU073 50% Schema
Masterkurs - Individuellt projekt i kultur- och medievetenskap, 15 hp 1KU074 50% Schema

Kursutvärderingar

Nedan har vi samlat kursutvärderingar inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Kurs:

Termin:

Journalistik, medier och kommunikation A ht 2013
Journalistik, medier och kommunikation A ht 2015
Journalistik, medier och kommunikation A2 vt 2016
Journalistik, medier och kommunikation B vt 2014
Journalistik, medier och kommunikation B vt 2015
Strategisk kommunikation ht 2013
Strategisk kommunikation ht 2015
Projektledning och digital produktion vt 2014
Projektledning och digital produktion vt 2015
Kommunikations- och medieanalys - strategisk ht 2013
Kommunikations- och medieanalys - strategisk ht 2014
Kommunikations- och medieanalys - strategisk ht 2015
Medie- och kommunikationsvetenskap C ht 2013
Medie- och kommunikationsvetenskap C ht 2014
Medie- och kommunikationsvetenskap C ht 2015
Tillämpad strategisk kommunikation vt 2014
Tillämpad strategisk kommunikation vt 2015
Praktik vt 2014
Praktik vt 2015
Praktik vt 2016
Digitala och sociala medier ht 2015
Journalistik, medier och kommunikation A1 ht 2015
Journalistik, medier och kommunikation A2 vt 2016


Sidansvarig: Jonas Vågström

Utskriftsversion

Programansvarig och ämneskoordinator

Till programansvarig och ämneskoordinatorn vänder du dig när du har frågor som berör program och kurser om t ex kurs- och utbildningsplaner, scheman, praktik, studie- och arbetsmiljön, innehållet i programmets profiler och val av profil, utvärdering, rekrytering med mera.

Eric Carlsson


Studieadministratörer

Frågor om registrering och antagning?

Kontakta din studieadministratör