Till umu.se

Våra utbildningar

Välkommen att studera vid Institutionen för Kultur-och medievetenskaper. Här kan du läsa ämnen som breddar och fördjupar många av våra perspektiv på kultur och medier.

Du kan söka höstens utbildningar fram till fredag den 15 april. Mer information hittar du under rubrikerna "Program" och "Kurser" till vänster på denna sida.

Program

Här kan du läsa treåriga program om du exempelvis vill arbeta på museer, med kommunikation eller medier, göra utredningar eller planera verksamheter inom olika typer av organisationer. Alla vår program har inslag av värdegrundsfrågor, informations- och kommunikationsteknik, samt praktik för att göra dig redo för en modern arbetsmarknad. Läs mer om våra program

Kurser

Du kan även läsa fristående kurser i etnologi, konstvetenskap, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, drama-teater-film och museologi. Med dessa kan du skapa en egen examen utifrån dina intressen och behov. Oavsett hur och vad du väljer att studera kommer du att lämna oss klokare och med en bredare förståelse för dagens olika kulturella uttryck.
Läs mer om våra kurser

Under kulturvetenskap hittar du bland annat kurser som Heteronormativitet i skolan, Det mångkulturella klassrummet och Culture and Media in Sweden.

Avancerad nivå

Här kan du läsa mer om studier på avancerad nivå, det vill säga om du är intresserad av en magister- eller masterexamen.Läs mer om studier på avancerad nivå


Ny, unik profil i utrikesjournalistik!

Vi ger dig en unik specialkompetens inom utrikesjournalistik, med inriktning EU. Hos oss får du lära dig att granska och bevaka makten och omvärlden. Du kan fortfarande söka vår populära inriktning kulturjournalistik! 

Läs mer om vår nya utrikesprofil

Läs mer om journalistprogrammet

Nytt program för dig som gillar att skriva!

Programmet för litteraturvetenskap och kreativt skrivande startar i höst!

Är du intresserad av litteratur? Av att både läsa och skriva? Sök detta treåriga program med inriktning mot både litteraturvetenskap och kreativt skrivande.

Läs mer om programmet här!

Intervju med Emma Swanström som studerar Populärkultur

Läs intervjun här!