Till umu.se

Kurser på Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Ordinarie stoppdatum för ansökningar till vårens kurser passerade 15 oktober.

Du kan fortfarande göra en sen anmälan till många av våra kurser! Gå in på sidan för den kurs du är intresserad av och klicka på anmälan och tillfällen så ser du om kursen fortfarande är öppen för sen anmälan.

Kurser på grundnivå, nybörjare vårtermin 2015!

Populärkultur A 30 hp

Design, konsthantverk och formgivning - en historisk översikt 15 hp

Interaktion och medier 7,5 hpUngdomsromanen i samtiden 7,5 hp

Kurser på avancerad nivå vårtermin 2015

Brännpunkt Norrland – perspektiv på en region i förändring (7,5 hp)

Norrland är i ropet igen, inte minst i politiska sammanhang och med tanke på t.ex. gruvexploateringar. Nu har du möjlighet att läsa en kurs där du fördjupar dina kunskaper om denna nordliga region, ofta betraktad som perifer. Kursen samlar en mångfald perspektiv på Norrland och som exempel kan nämnas konst- och litteraturvetenskapliga samt kulturanalytiska. Vidare behandlas de massmediala berättelserna om regionen, eftersom de inte bara utgör viktiga inslag i skapandet av norrländska identiteter, utan är också betydelsefulla för omvärldens syn på regionen. I kursen studeras dessutom Norrlands mångfacetterade kulturarv, både det materiella och immateriella. Genomgående teman i kursen är betydelser av plats och kampen om vad Norrland representerar, i dåtid, nutid och framtid.

Diskursanalys i digital miljö (7,5 hp)

Diskusanalys är ett centralt och mycket användbart verktyg i många olika vetenskapliga sammanhang och studier. I den här kursen får du kunskap om centrala diskursanalytiska perspektiv med särskilt fokus på kritisk diskursanalys och politisk diskursteori samt hur dessa kan tillämpas i digital miljö. Syftet är vidare att öka förståelsen för hur dessa teoretiska och metodologiska traditioner utvecklas genom användning av digitala verktyg och analysmetoder. Dessutom diskuteras digitaliseringen av samhälle och kultur, och vilka konsekvenser detta får i olika sammanhang. Under kursens gång granskas också konkreta exempel på diskursanalytiska tillämpningar i digital miljö, såsom social nätverksanalys och textanalys. Visualisering och gestaltningsmöjligheter i digital miljö är andra områden som berörs.

Nedan hittar du alla våra ämnen som erbjuder fristående kurser. För mer infomation om ämnesområdet och vilka kurser som erbjuds, klicka på det ämne du är intresserad av så presenteras en lista.

Många studenter väljer att sätta ihop en egen skräddarsydd examen bestående av fristående kurser. Har du frågor om en kurs eller vill få mer information om hur du kan kombinera olika kurser så hittar du även kontaktuppgifter under varje länk.

Kulturvetenskap

Kulturvetenskap


Sidansvarig: Therese Högberg
2014-11-05

Utskriftsversion